Sinds januari 1993 grafdelver in Hallum
en ondertussen nu ook in Genum, Reitsum,Lichtaard, Berlikum,Brantgum, Waaxens en Holwerd.
Er wordt geprobeerd om op een goede manier een gat te graven en dicht te maken.
Nu met behulp van minikraan
Door het grafdelven zijn ook verschillende
uitvindingen gedaan, deze vindt u bij produkt foto's of u klikt op bovenstaand gravertje.
Ook het begeleiden van een rouwdienst op het orgel wordt regelmatig door mij gedaan.
Hieronder een paar foto's hoe alles ongeveer gaat.
Eerst de zelfgemaakte alluminium bak inelkaar zetten met houten bodem waar de grond in komt.
Dan wordt een gat gegraven tot ongeveer 90 cm waarna de alluminium bekisting geplaatst
kan worden.
Als die zit wordt er verder gegraven tot ongeveer 130 cm.
Ook wordt met de kraan de grond uit de bak gehaald zodat er niet veel scheppen meer bij is.